Main Navigation Section Navigation Main Content

Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulumuz, 25.04.2015 tarih ve 22 karar no ile aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almış ve söz konusu karar aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda Özel Durum Açıklaması olarak yayınlanmıştır: “ Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-14.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde (“Tebliğ”) yer alan hükümler çerçevesinde mevcut komitelerimiz gözden geçirilerek;

  • Yönetim Kurulu üyelerinden Cengiz Solakoğlu (Bağımsız Üye) ve Tahsin Pamir (Yönetim Kurulu Üyesi) ile Işıl Bük’ün (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi) Kurumsal Yönetim Komitesi'ne seçilmesine ve komitenin aynı zamanda Aday Gösterme ve Ücret Komitelerinin görevlerini de yerine getirmesine,
  • Yönetim Kurulu Üyelerinden Cengiz Solakoğlu (Bağımsız Üye) ve Ersin Taranoğlu’nun (Bağımsız Üye) Denetim Komitesine seçilmelerine,
  • Yönetim Kurulu üyelerinden Cengiz Solakoğlu (Bağımsız Üye) ve Tahsin Pamir’in (Yönetim Kurulu Üyesi) Riskin Erken Saptanması Komitesine seçilmelerine ve komitelerin çalışma esaslarının yayınlanmasına oy birliği ile karar vermiştir.

18.08.2016 tarihli açıklamamız ile Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinde duyurulduğu üzere, Yönetim Kurulumuz, Yönetim Kurulu üyelerimizden Tahsin Pamir’in istifası ile boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması komitesi üyeliklerine Hafize Nurtaç Afridi’nin seçilmesine karar vermiştir.

03.02.2017 tarihli açıklamamız ile Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinde duyurulduğu üzere, Yönetim Kurulumuz, Yönetim Kurulu üyelerimizden Hafize Nurtaç Afridi’nin istifası ile boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması komitesi üyeliklerine Emap Ltd. şirketini temsilen Mahmut Levent Ünlü’nün seçilmesine karar vermiştir.

20.02.2017 tarihli açıklamamız ile Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinde duyurulduğu üzere, Yönetim Kurulumuz, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinden Ersin Taranoğlu'nun istifası ile boşalan Denetim Komitesi üyeliğine Füsun Akkal Bozok'un seçilmesine karar vermiştir.