Main Navigation Section Navigation Main Content

Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulumuz, 25.04.2014 tarih ve 22 karar no ile aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almış ve söz konusu karar aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Özel Durum Açıklaması olarak yayınlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde mevcut komitelerimiz gözden geçirilmiştir ve çalışma esasları yayınlanmıştır. Yönetim Kurulumuz’un 18.07.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformun’nda yayınlanan konuya ilişkin kararı ile de komiteler aşağıdaki şekilde son şeklini almıştır.

  • Yönetim Kurulu üyelerinden Cengiz Solakoğlu (Bağımsız Üye) ve Işıl Bük (Yatırımcı İlişkileri Müdürü) Kurumsal Yönetim komitesine seçilmiştir. Komitenin aynı zamanda Aday Gösterme ve Ücret Komitelerinin görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir.
  • Yönetim Kurulu Üyelerinden Cengiz Solakoğlu (Bağımsız Üye) ve Ersin Taranoğlu’nun (Bağımsız Üye) Denetim Komitesine seçilmiştir.
  • Yönetim Kurulu üyelerinden Cengiz Solakoğlu'nun (Bağımsız Üye) Riskin Erken Saptanması Komitesine seçilmelerine karar verilmiştir.