Main Navigation Section Navigation Main Content

Hakkımızda

2001 yılında kurulan ve 2002 yılında faaliyetlerine başlayan Bizim Toptan, Cash & Carry (“Organize Toptan Ticaret”) sektöründe mağaza sayısı bakımından en büyük ve erişilebilirlik açısından en yaygın firmadır. Bizim Toptan 2011 yılı sonu itibariyle Fortune Dergisi Araştırması'nda Türkiye'nin 59. büyük şirketi olarak yer almıştır. Şirket, ülke genelinde yaklaşık 4.700 çeşit üründen oluşan ürün portföyü ile Cash & Carry pazarında, müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilme kabiliyeti açısından Türkiye'nin en güçlü firmalarındandır. Hane halkı satın alma gücündeki hızlı artış ve tüketim trendindeki iyileşme ile ülke büyümesi birlikte değerlendirildiğinde, orta ve uzun vadede Cash & Carry sektörü ve şirket için önemli büyüme potansiyeli bulunmaktadır. Cash & Carry sektörünün tam ölçümü yapılamamakla birlikte, son yıllarda, hızlı tüketim ürünleri toplam pazar büyümesinin ve organize hızlı tüketim ürünleri pazar büyümesinin üzerinde büyüme kaydettiği tahmin edilmektedir.

Şirket gıda, alkolsüz içecek, tütün mamulleri, temizlik, kişisel bakım, kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde, Türkiye'de faaliyet gösteren çok uluslu ve uluslararası firmalarla birlikte, saygın ve ticari itibarı yüksek firmaların da markalı ve tüketici nezdinde bilinirliği yüksek ürünlerinin hızlı tüketim sektöründe, yaygın müşteri ağına toptan satışını yapmaktadır. Ulusal ve yerel markalı ürünlere ilaveten, Şirket kendi öz markalı (“Private Label”) ürünlerini de müşterilerine sunmaktadır. 2016 yılı sonunda öz markalı ürünlerin sigara dışı toplam satışlardaki payı yaklaşık %12,8'e ulaşmıştır.

Kuruluşundan 2006 yılına kadar iş ortaklığı mal tedarik sistemi altında faaliyetlerine devam eden Bizim Toptan, 2006 yılında iş modelini yeniden gözden geçirmiştir. Bunun sonucunda Şirket, mağazalarının iş ortaklığı mal tedarik sistemi ile işletilmesine son verilmiş, mağazaların tümü Şirket'in kendisi tarafından işletilmeye başlanmıştır. Şirket, 2007 yılında 20, 2008'de 11, 2009'da 7, 2010'da 12, 2011'de 15, 2012'de 13, 2013’te 15, 2014’te de 1; 2015’te 3 yeni mağaza açmıştır.2016 yılında da açılan 6 mağaza ile Türkiye’nin 68 ilinde toplam 162 mağazaya ulaşmıştır. Şirket'in 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle toplam kapalı alanı 274.987 m2'nin üzerinde, net satış alanı ise 163.942 m2'dir. Şirket'in 31 Aralık 2016 itibariyle 858 binden fazla aktif müşterisi bulunmaktadır. Şirket'in ana müşterileri toptancılar, tüccarlar, bakkallar (genelde 50 m2'den küçük kapalı alan), marketler (50 m2 - 400 m2 kapalı alan), süpermarketler (400 m2'den büyük kapalı alan), ihtisaslaşmış perakendeciler, HoReCa (Otel, restoran ve kafeler) ve kurumsal şirketlerden oluşmaktadır. Ayrıca şirket geleneksel kanal penetrasyonunu artırmak amacıyla 16 Temmuz 2014’te iş ortaklığı mal tedarik sistemi satın almıştır. Bu sistem dahilindeki marketler de Bizim Toptan’ın iş ortağı olarak ana müşterileri arasında yer almaktadır. 2015 yıl sonu itibarıyla iş ortaklığı mal tedarik sistemiindeki market sayısı 262 olup, Bizim Toptan iş ortaklığı mal tedarik sistemi platformunu genişletmeyi sürdürmektedir.

Bizim Toptan Tanıtım Filmi