Main Navigation Section Navigation Main Content

Bağımsız Denetçi

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmeliği uyarınca, Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi, Sun Plaza Dereboyu Sokak No:24 Maslak - İstanbul adresinde bulunan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of Deloitte Touche Tohmatsu)'nin, Şirketimizin 2015 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesini önermistir. Yönetim Kurulumuz bu öneriyi uygun görmüs ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Şirketimizin 2015 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim şirketi olarak seçilmesine karar verilmistir.