Main Navigation Section Navigation Main Content

Duyurular

Yükleniyor
Yükleniyor
 • Özel Durum Açıklaması - Pay Alım İşlemleri Hk 21.3.2017

   

  Şirketimizin pay alımlarına yönelik gün sonu bildirimi KAP'ta yayınlanmıştır.

  https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/594318

 • Özel Durum Açıklaması - Pay Alım İşlemleri Hk 20.3.2017

  Şirketimizin pay alımlarına yönelik gün sonu bildirimi KAP'ta yayınlanmıştır.

  https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/594117

   

   

 • Özel Durum Açıklaması - Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımına Yönelik Esas Sözleşme Değişlikliği SPK Onayı 17.3.2017

  Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/03/2017 tarih ve 29833736 -110.03.02 -E 3534 sayılı yazısı ile onaylanarak tarafımıza iletilmiştir. Esas sözleşme değişiklik tasarılarının, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir.

   

  https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/593888

   

 • Özel Durum Açıklaması - Pay Alım İşlemleri Hk 17.3.2017

   

  Şirketimizin pay alım işlemlerine yönelik gün sonu bildirimi KAP'ta yayınlanmıştır.

  Saygılarımızla,

   

  https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/593885

   

 • Özel Durum Açıklaması - Pay Alım İşlemleri Hk 16.3.2017

  Şirketimizin pay alım işlemlerine yönelik gün sonu bildirimi KAP'ta yayınlanmıştır.

  Saygılarımızla,

  https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/593638

   

 • Özel Durum Açıklaması - Pay Alım İşlemleri Hk 15.3.2017

  Şirketimizin pay alım işlemlerine yönelik gün sonu bildirimi KAP'ta yayınlanmıştır.

  Saygılarımızla,

  https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/593457

   

 • Özel Durum Açıklaması - Pay Alım İşlemleri Hk 14.3.2017

  Şirketimizin pay alım işlemlerine yönelik gün sonu bildirimi KAP'ta yayınlanmıştır.

  Saygılarımızla,

   

  https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/593201

   

 • Özel Durum Açıklaması -Pay Alım İşlemleri Hk 13.3.2017

  Şirketimizin pay alım işlemlerine yönelik gün sonu bildirimi KAP'ta yayınlanmıştır.

  Saygılarımızla,

   

   

 • Özel Durum Açıklaması - Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi Hk 10.3.2017

  Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu aşağıdaki kararı almıştır;

  "Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member of Pricewaterhouse Coopers), Şirketimizin 2017 faaliyet yılı için Bağımsız

  Denetim Şirketi olarak seçilmesini önermiştir. Yönetim Kurulumuz bu öneriyi uygun görmüş ve

  1 - , Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member of Pricewaterhouse Coopers) Şirketimizin 2017 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine,

  2 - Bu seçimin 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına

  karar vermiştir."

   

  https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/592473

   

 • Özel Durum Açıklaması - Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımına Hk 10.3.2017

  Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun kayıtlı sermaye tavanını artırmak üzere aldığı karar ve bu amaçla esas sözleşme tadili amacıyla SPK'ya yaptığımız başvurumuza yönelik bilgiler KAP'ta yayınlanmıştır.

  Saygılarımızla,