Main Navigation Section Navigation Main Content

Duyurular

Yükleniyor
Yükleniyor
 • Basında Çıkan Yıldız Holding sendikasyon kredisi haberlerine ilişkin açıklama 12.2.2018

  Bazı basın yayın organları ve internet sitelerinde ana ortağımız Yıldız Holding’in ayrı ayrı ve çok sayıda olan kısa vadeli kredilerinin bir çatı altında toplanarak uzun vadeli bir sendikasyon kredisine çevrilmesi hakkında haberler yayımlanmıştır. Nitekim, bu kapsamda bir yerel bankanın liderliğinde çalışmalara devam edilmektedir. Bu doğrultuda, geçtiğimiz hafta içerisinde Yıldız Holding, bahsi geçen kısa vadeli kredilerden 1 Milyar USD tutarındaki bir kısmın, uzun vadeli bir kredi şekline getirilmesi sürecini başarıyla tamamlamıştır. Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. olarak bu kapsamda bir kredimiz bulunmamaktadır.

  Geçtiğimiz hafta, Yıldız Holding yöneticileri, adet olduğu üzere, Grubun 2017 kesinleşmemiş finansal sonuçlarına yönelik bankalar ile olağan toplantısını gerçekleştirmiştir. Yıldız Holding, bir önceki yıla kıyasla %22 ciro büyümesi gerçekleştirerek, 2017 yılını 42.3 Milyar TL ciro ile tamamlamıştır. Başarıyla büyümeye devam eden işlerin, 2018 yılında da toplamda %19 büyümesi öngörülmektedir. Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.’nin de bu minvalde, 2017 yılını piyasa beklentilerinin üzerinde kapatacağı öngörülmüş olup, 2018 yılına yönelik de çift haneli büyüme hedeflenmektedir.

  Bu açıklama Sermaye Piyasası Kanunu’nun Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde ve ilgili borsanın talebi üzerine yapılmaktadır.

  Bilginize sunarız.

  Saygılarımızla,

   

   

  Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.

 • Özel Durum Açıklaması - Kayıtlı Sermaye Tavanının artırılmasına ilişkin 2016 Genel Kurul Sonucunun Tescili 8.5.2017

  Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili Genel Kurul Toplantımızda onaylanmış ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05 Mayıs 2017 tarihinde tescil edilmiştir.

   

 • Özel Durum Açıklaması - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim (Tescil) 8.5.2017

  Şirketimizin 24 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05 Mayıs 2017 tarihinde tescil edilmiştir.

   

  https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/605681

   

 • Özel Durum Açıklaması - Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Dağılımı ve Yönetim Kurulu Komiteleri Hk 2.5.2017

  Şirketimiz 24.04.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl süre ile görev yapmak üzere Şirket Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş olup, bu husus aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformunda kamuya duyurulmuştur. 

  Yönetim Kurulu Üyelerimiz 02.05.2017 tarihinde aralarında yaptıkları görev taksiminde Yönetim Kurulu Başkanlığına Cengiz SOLAKOĞLU'nun; Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ'nin seçilmesine karar vermiştir. 

  Yönetim Kurulumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ'i gereğince; 

  *Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Cengiz SOLAKOĞLU'nun (Bağımsız Üye); Komite Üyeliğine Fatma Füsun AKKAL BOZOK'un (Bağımsız Üye);

  *Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Cengiz SOLAKOĞLU'nun (Bağımsız Üye); Komite Üyeliklerine Mahmut Levent ÜNLÜ (Üye) ve Işıl BÜK'ün (Yatırımcı İlişkileri Müdürü);

  *Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Fatma Füsun AKKAL BOZOK'un (Bağımsız Üye); Komite Üyeliğine Erman KALKANDELEN'in  (Üye) seçilmesine karar vermiştir.

  Yönetim Kurulu yapılanması gereği, ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini yerine getirmesine de oy birliği ile karar verilmiştir.

  Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız. 

  Saygılarımızla,

  https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/604327

   

 • Özel Durum Açıklaması - Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim 24.4.2017

  Şirketimizin 2016 yılı olağan genel kurul toplantısında kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000TL'ye artırılmasını içeren esas sözleşmenin 6 nolu "sermaye" maddesinin değişikliği onaylanmıştır.

  Saygılarımızla

   

 • Özel Durum Açıklaması - Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim 24.4.2017

  Şirketimizin 2016 yılı olağan genel kurulunda 2016 yılı karından kar payı dagıtılmamasına karar verilmiştir.

  Saygılarımızla

  https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/602341

   

 • Özel Durum Açıklaması - Genel Kurul Sonucu 24.4.2017

  Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.04.2017 tarihinde gerçekleşmiş olup, kar payı dağıtım kararı ve kayıtlı sermaye tavanı artışı için esas sözleşme tadil metni de dahil olmak üzere alınan kararları içeren tutanak ilgili KAP açıklaması yayınlanmıştır.

  Saygılarımızla

  https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/602340

   

 • Özel Durum Açıklaması - Kar Payı Dağıtımına İlişkin Açıklamamız Hk 28.3.2017

  Şirket'imizin Yönetim Kurulu Toplantısında, 2016 yılı karının kullanımına yönelik yapılan görüşmeler sonucunda, Şirketimizin mevcut büyüme politikası çerçevesinde, 2016 yılı karından kar payı dağıtılmaması görüşüne varılmış ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

   

   

   

  Konuya ilişkin KAP açıklamamıza linkten ulaşılmaktadır.

  Saygılarımızla,

   

  Şirket'imizin Yönetim Kurulu Toplantısında, 2016 yılı karının kullanımına yönelik yapılan görüşmeler sonucunda, Şirketimizin mevcut büyüme politikası çerçevesinde, 2016 yılı karından kar payı dağıtılmaması görüşüne varılmış ve bu hususun Genel Kurul'

 • Özel Durum Açıklaması - Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayları Hk 28.3.2017

  Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmak üzere, Sayın Cengiz Solakoğlu, Sayın Füsun Akkal Bozok ve Sayın Bendevi Palandöken'in yönetim kurulu bağımsız üye adayı olarak gösterilmesine karar verilmiştir.

  Konuya ilişkin KAP açıklamamız aşağıdaki linkte yer almaktadır.

  Saygılarımızla

   

   

 • Özel Durum Açıklaması - Genel Kurul Tarihi Hakkında 28.3.2017

  Şirketimizin 2016 yılı olağan gelen kurul toplantısı 24 Nisan 2017 saat 11:00'de gerçekleşecek olup, konuya ilişkin KAP açıklamamız yayınlanmıştır.

   

  https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/595600

   

  http://www.biziminvestorrelations.com/kurumsal-yonetim/genel-kurul-toplanti-bilgileri.aspx