Main Navigation Section Navigation Main Content

Duyurular

Yükleniyor
Yükleniyor
 • Özel Durum Açıklaması - Genel Kurul Sonucu 24.4.2017

  Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.04.2017 tarihinde gerçekleşmiş olup, kar payı dağıtım kararı ve kayıtlı sermaye tavanı artışı için esas sözleşme tadil metni de dahil olmak üzere alınan kararları içeren tutanak ilgili KAP açıklaması yayınlanmıştır.

  Saygılarımızla

  https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/602340

   

 • 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında 28.3.2017

  2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Nisan 2017 saat 11:00'de Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. Genel Merkezi'nde yapılacak olup, konuya ilişkin bilgilendirme dokümanı ve eklerine aşağıdaki linkten ulaşılmaktadır.

  Saygılarımızla

  http://www.biziminvestorrelations.com/kurumsal-yonetim/genel-kurul-toplanti-bilgileri.aspx

 • Özel Durum Açıklaması - Kar Payı Dağıtımına İlişkin Açıklamamız Hk 28.3.2017

  Şirket'imizin Yönetim Kurulu Toplantısında, 2016 yılı karının kullanımına yönelik yapılan görüşmeler sonucunda, Şirketimizin mevcut büyüme politikası çerçevesinde, 2016 yılı karından kar payı dağıtılmaması görüşüne varılmış ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

   

   

   

  Konuya ilişkin KAP açıklamamıza linkten ulaşılmaktadır.

  Saygılarımızla,

   

  Şirket'imizin Yönetim Kurulu Toplantısında, 2016 yılı karının kullanımına yönelik yapılan görüşmeler sonucunda, Şirketimizin mevcut büyüme politikası çerçevesinde, 2016 yılı karından kar payı dağıtılmaması görüşüne varılmış ve bu hususun Genel Kurul'

 • Özel Durum Açıklaması - Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayları Hk 28.3.2017

  Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmak üzere, Sayın Cengiz Solakoğlu, Sayın Füsun Akkal Bozok ve Sayın Bendevi Palandöken'in yönetim kurulu bağımsız üye adayı olarak gösterilmesine karar verilmiştir.

  Konuya ilişkin KAP açıklamamız aşağıdaki linkte yer almaktadır.

  Saygılarımızla

   

   

 • Özel Durum Açıklaması - Genel Kurul Tarihi Hakkında 28.3.2017

  Şirketimizin 2016 yılı olağan gelen kurul toplantısı 24 Nisan 2017 saat 11:00'de gerçekleşecek olup, konuya ilişkin KAP açıklamamız yayınlanmıştır.

   

  https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/595600

   

  http://www.biziminvestorrelations.com/kurumsal-yonetim/genel-kurul-toplanti-bilgileri.aspx

 • Özel Durum Açıklaması - Pay Alım İşlemleri Hk 21.3.2017

   

  Şirketimizin pay alımlarına yönelik gün sonu bildirimi KAP'ta yayınlanmıştır.

  https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/594318

 • Özel Durum Açıklaması - Pay Alım İşlemleri Hk 20.3.2017

  Şirketimizin pay alımlarına yönelik gün sonu bildirimi KAP'ta yayınlanmıştır.

  https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/594117

   

   

 • Özel Durum Açıklaması - Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımına Yönelik Esas Sözleşme Değişlikliği SPK Onayı 17.3.2017

  Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/03/2017 tarih ve 29833736 -110.03.02 -E 3534 sayılı yazısı ile onaylanarak tarafımıza iletilmiştir. Esas sözleşme değişiklik tasarılarının, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir.

   

  https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/593888

   

 • Özel Durum Açıklaması - Pay Alım İşlemleri Hk 17.3.2017

   

  Şirketimizin pay alım işlemlerine yönelik gün sonu bildirimi KAP'ta yayınlanmıştır.

  Saygılarımızla,

   

  https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/593885

   

 • Özel Durum Açıklaması - Pay Alım İşlemleri Hk 16.3.2017

  Şirketimizin pay alım işlemlerine yönelik gün sonu bildirimi KAP'ta yayınlanmıştır.

  Saygılarımızla,

  https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/593638