Main Navigation Section Navigation Main Content

Özet Finansal Bilgiler

MTL 31.12.2014 31.12.2015
Satış Gelirleri 2.279,4 2.563,8
FaaliyetKarı 23,3 28,3
Faaliyet Kar Marjı 1,0% 1,1%
FAVÖK 61,4 71,0
FAVÖK Marjı 2,7% 2,8%
Net Kar 10,9 14,4
Net Marj 0,5% 0,6%
Hisse Başına Kar 0,27 0,36
MTL 31.12.2014 31.12.2015
Dönen Varlıklar 384,4 467,3
Duran Varlıklar 146,9 137,2
TOPLAM VARLIKLAR 531,3 604,6
Kısa Vadeli Yükümlülükler 377,7 439,7
Uzun Vadeli Yükümlülükler 19,2 18,7
Öz Kaynaklar 134,4 146,2
TOPLAM KAYNAKLAR 531,3 604,6