Main Navigation Section Navigation Main Content

Sıkça Sorulan Sorular

Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.’nin borsa kodu nedir?

Borsa İstanbul’da Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.’nin kodu BIZIM’dir. Bloomberg kodu BIZIM.TI ve Reuters kodu ise BIZIM.IS olarak belirlenmiştir.

Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.’nin ödenmiş sermayesi ne kadardır?

Bugün itibarıyla Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.’nin ödenmiş sermayesi 40.000.000.-TL’dir.

Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. ‘nin ortaklık yapısı nedir?

Mart 2016 itibarı ile Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.’nin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Yıldız Holding A.Ş. - %55,2
Emap Limited - %7,3
Halka açık - %37,5

Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.’nin temettü politikası nedir?

Şirketimizin uzun vadeli büyüme stratejileri çerçevesinde yatırım, finansman planları ve karlılık durumu da dikkate alınarak, SPK tebliğ ve düzenlemelerine istinaden Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Genel Kurul'un onayına sunulan tutarda temettüyü, nakit veya bedelsiz pay vermek veya belli oranda nakit ve belli oranda bedelsiz pay vermek suretiyle dağıtabilir. İlgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçlarımız olanak verdiği sürece, dağıtılabilir net karın %50' sinin pay sahiplerine nakden temettü olarak dağıtılması Şirketimizin temettü politikası olarak belirlenmiştir.

Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. 2015 yılı net dönem karından temettü dağıtmış mıdır?

Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. ortaklarına 2014 yılı karından %50 oranında temettü, nakit olarak Mayıs 2016 tarihinde dağıtılmıştır.

Bizim Toptan Yatırımcı İlişkileri Departmanı’na nasıl ulaşabiliriz?

Bizim Toptan Yatırımcı İlişkileri Departmanı'na aşağıdaki numara veya adresleri kullanarak ulaşabilirsiniz:

E-Posta: isil.buk@bizimtoptan.com.tr veya ir@bizimtoptan.com.tr
Telefon: 0216 524 34 55