Main Navigation Section Navigation Main Content

CEO Mesajı

DEĞERLİ PAYDAŞLARIM,

Ülkemiz ve Dünya ülkeleri için ekonomik, sosyal ve politik anlamda belirsizliklerin yaşandığı, zorlu bir yılı geride bıraktık. Bizim Toptan açısından ise, ne mutlu ki; değişen bu dinamikler içinde operasyonel ve finansal anlamda gelişme gösterdik, olumlu sonuçlar elde ettik.

2014 yılında iş modelimizi geliştirmek ve zenginleştirmek için attığımız adımların meyvelerini 2015 yılında ilk çeyrekten itibaren toplamaya başladık. Her çeyrekte satış büyümemizi sürdürürken, faiz, amortisman ve vergi öncesi karımızı (FAVÖK) ve net karlılığımızı da sürekli iyileştirdik. Yılsonuna geldiğimizde, şirketimizin satışları öngörülerimiz doğrultusunda geçen yıla göre %12,5 oranında artarak 2,56 milyar TL olarak gerçekleşti. Ana kategori brüt kar marjımız %11,8 ile şirket tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı. FAVÖK karımız %15,6; net karımız ise %32 oranında artış gösterdi. Bu sonuçları elde ederken operasyonel anlamda attığımız adımların -çok kanallı satış stratejimizin- pozitif geri dönüşleri bize destek oldu.

İlk olarak pazardaki penetrasyonumuzu artırırken, daha seçici mağaza açmaya ve mevcut mağazalarımızın performanslarını iyileştirmeye odaklandık. 2015 yılı boyunca 3 yeni mağaza açarak, 67 ilde 156 mağazaya ulaştık. Burada stratejimiz, mağazalarımızın olmadığı şehirlere odaklanmak, coğrafi yaygınlığımızı daha da artırırken, hem mevcut hem de yeni mağazalarımızda müşteri sayımızı artırmak idi. Nitekim, yıl içinde kayıtlı müşteri sayımızı %25 artış ile 1 milyon 140 binden 1 milyon 420 bine yükselttik. Bu dönemde aktif müşteri sayımız da %18 oranında artış ile 764 bin oldu.

Kanal bazlı stratejimiz içinde, odaklanmamızı artırdığımız Horeca, kurumsal şirketler ve bireysel müşteri kanallarının toplam satışlar içindeki payı 2015 yılında %27 olarak gerçekleşmiştir. Bu çalışmalarımızın sonucu olarak, bu kanallarımızın 2016 yılında çok daha iyi sonuçlar vereceğini öngörüyoruz. Şirketimiz açısından 2015 yılındaki önemli başarılarımızdan bir diğeri de, 2014 yılında aldığımız franchising platformunun gösterdiği gelişim oldu. İş modelimizi zenginleştirmek için Temmuz 2014 tarihinde aldığımız franchising platformumuz “UCZ Sistem”, 2015 yılında elde ettiğimiz operasyonel ve finansal sonuçlar, Bizim Toptan’ın sürdürülebilir ve karlı büyüme stratejisinin başarısını bir kez daha kanıtlamıştır. 2015 yılsonu itibarıyla 262 iş ortağına ulaştı. 2015 yılı satış gelirlerimize 120,6 milyon TL’lik katkı sağlayan franchising platformumuzun, toplam satışlarımız içindeki payı da yaklaşık %4,7'ye ulaştı. Kazan/ kazan felsefesi ile hem franchising sistemindeki süpermarket müşterilerimizin güçlenmesini hem de geleneksel kanaldaki penetrasyonumuzu artırmakta olduğumuz franchising platformumuz, öngörülerimizin öncesinde verimlilik artışı sağlamaya başladı. Önümüzdeki yıllarda, daha da hızlı ve verimli büyümesini öngördüğümüz franchising platformu ile geleneksel kanal iş ortaklarımızı desteklemeye devam etmeyi hedeflemekteyiz.

2015 yılı için finansal anlamdaki bir diğer önemli gelişmemiz ise, şirket içinde artırdığımız verimliliğimizdir. Yıl boyunca maliyet odaklılığımızı artırarak, operasyonel verimliliğimizi iyileştirmeyi amaçladık. Sonuçlarımız gösteriyor ki, hem bütçemize göre hem de bir önceki yıla göre faaliyet gideri/satış rasyomuz güçlü bir iyileşme gösterdi. 2014 yılı sonunda %7,5 olan faaliyet gideri/satış rasyomuz 2015 yılı sonunda %7,1’e düştü. Şirket Yönetimi olarak amacımız masraf odaklı stratejimizi korumak, artan satışlarımız ve ana kategori karlılığımızla birlikte, 2016 yılında karlılık performansımızı sürdürülebilir şekilde iyileştirmektir.

Değerli paydaşlarımız, 2016 yılında da gelişen ve zenginleşen iş modelimiz ile Türkiye’nin en yaygın organize toptan (Cash & Carry) şirketi olarak başarılara imza atmaya devam edeceğimize güvenim sonsuzdur. Şirketimizin gelişimindeki katkılarından dolayı tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür eder, çalışmalarımızın siz değerli paydaşlarımızın iyiliğine olmasını temenni ederim.

Sayılarımla
Bayram Ali Yıldırım
Genel Müdür