Main Navigation Section Navigation Main Content

Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulumuz, 02.05.2017 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-14.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde (“Tebliğ”) yer alan hükümler çerçevesinde;

  • Yönetim Kurulu üyelerinden Cengiz Solakoğlu (Bağımsız Üye) ve Mahmut Levent Ünlü (Yönetim Kurulu Üyesi) ile Işıl Bük’ün (Yatırımcı İlişkileri Müdürü) Kurumsal Yönetim Komitesi'ne seçilmesine ve komitenin aynı zamanda Aday Gösterme ve Ücret Komitelerinin görevlerini de yerine getirmesine,
  • Yönetim Kurulu Üyelerinden Cengiz Solakoğlu (Bağımsız Üye) ve Fatma Füsun Akkal Bozok’un (Bağımsız Üye) Denetim Komitesine seçilmelerine,
  • Yönetim Kurulu üyelerinden Fatma Füsun Akkal Bozok (Bağımsız Üye) ve Erman Kalkandelen’in (Yönetim Kurulu Üyesi) Riskin Erken Saptanması Komitesine seçilmelerine oy birliği ile karar vermiştir.