Main Navigation Section Navigation Main Content

Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulumuz, 25/07/2023 tarihinde aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.

  • Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II N17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ'i gereğince Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Ahmet BAL'ın , Komite Üyeliğine Berin AKARSU'nın seçilmelerine;
  • Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Berin AKARSU, Komite Üyeliklerine Cengiz SOLAKOĞLU ve Işıl BÜK' ün seçilmelerine;
  • Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Ömer Faruk SEVGİLİ'nin Komite Üyeliğine Cengiz SOLAKOĞLU'nun seçilmelerine karar verilmiştir.
  • Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini yerine getirmesine ve kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.