Main Navigation Section Navigation Main Content

Özet Finansal Bilgiler

MTL 31.12.2019 31.12.2020
Satış Gelirleri 4520,7 5361,8
FaaliyetKarı 78,9 94,3
Faaliyet Kar Marjı 1,7% 1,8%
FAVÖK 259,2 252,1
FAVÖK Marjı 5,7% 4,7%
Net Kar 33,1 38,2
Net Marj 0,7% 0,7%
Hisse Başına Kar 0,55 0,64
MTL 31.12.2019 31.12.2020
Dönen Varlıklar      767,9     1.053,2   
Duran Varlıklar      372,7         466,9   
TOPLAM VARLIKLAR 1.140,6     1.520,1   
Kısa Vadeli Yükümlülükler      860,7     1.198,5   
Uzun Vadeli Yükümlülükler      138,7         168,8   
Öz Kaynaklar      141,3         152,7   
TOPLAM KAYNAKLAR 1.140,6     1.520,1