Main Navigation Section Navigation Main Content

Sıkça Sorulan Sorular

Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.’nin borsa kodu nedir?

Borsa İstanbul’da Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.’nin kodu BIZIM’dir. Bloomberg kodu BIZIM.TI ve Reuters kodu ise BIZIM.IS olarak belirlenmiştir.

Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.’nin ödenmiş sermayesi ne kadardır?

Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş’nin ödenmiş sermayesi 60.000.000-TL’dir.

Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. ‘nin ortaklık yapısı nedir?

Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.’nin mevcut ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Yıldız Holding A.Ş. - %55,2
Halka açık - %44,8

Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.’nin temettü politikası nedir?

Şirketimizin uzun vadeli büyüme stratejileri çerçevesinde yatırım, finansman planları ve karlılık durumu da dikkate alınarak, SPK tebliğ ve düzenlemelerine istinaden Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Genel Kurul'un onayına sunulan tutarda temettüyü, nakit veya bedelsiz pay vermek veya belli oranda nakit ve belli oranda bedelsiz pay vermek suretiyle dağıtabilir. İlgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçlarımız olanak verdiği sürece, dağıtılabilir net karın %50' sinin pay sahiplerine nakden temettü olarak dağıtılması Şirketimizin temettü politikası olarak belirlenmiştir.

Bizim Toptan Yatırımcı İlişkileri Departmanı’na nasıl ulaşabiliriz?

Bizim Toptan Yatırımcı İlişkileri Departmanı'na aşağıdaki numara veya adresleri kullanarak ulaşabilirsiniz:

E-Posta: isil.buk@bizimtoptan.com.tr veya ir@bizimtoptan.com.tr
Telefon: 0216 559 10 60