Main Navigation Section Navigation Main Content

Kendini Kanıtlamış İş Modeli

Yüksek Esneklik

Üç Mağaza
Tipi
Uyarlanabilir
Mağaza Formatı
Bölgesel SKU
Sunumu
Hızlı
Karar Verme

Yüksek Ölçeklenebilirlik

Düşük
Maliyet/Hızlı
Geri Dönüş
Etkin Maliyetli
G.Menkul
Yönetimi
Düşük İşletme
Sermayesi
Uyarlanabilir
Dağıtım
Kapasitesi
Müşteriler
 • Fiyat liderliği ve ulaşılabilirlik
 • Farklı ihtiyaçlara yönelik geniş ürün çeşidi
 • Müşterilerle kurulan yakın ilişkiler
Ürünler
 • Bölgelere göre ayarlanan ortalama 8.000 Stok Kalemi
  (SK)
 • Yaklaşık %95 markalı ürün
Mağazalar
 • Üç esnek mağaza tipi
 • Düşük maliyetli kurulum ve hızlı geri dönüş
 • %100 uzun dönemli kiralama (leasing)(yaklaşık 15-20 yıl)
Pazarlama
 • Derin müşteri bilgisi
 • CRM yetkinliği
 • Müşteri bağlılığı: BIZIM Profesyonel Kart
Dağıtım
 • Outsource edilmiş
 • Esnek kapasite
 • Sıfır-maliyet modeli
Operasyonel
Mükemmeliyet
 • Düşük/eksi işletme sermayesi
 • Düşük yatırım ve faaliyet harcaması
 • Kendi kendini finanse eden yapı
 • “0” döviz riski