Main Navigation Section Navigation Main Content

Hakkımızda

2001 yılında kurulan ve 2002 yılında faaliyetlerine başlayan Bizim Toptan, Cash & Carry (“Organize Toptan Ticaret”) sektöründe mağaza sayısı bakımından en büyük ve erişilebilirlik açısından en yaygın firmadır. Bizim Toptan 2020 yılı sonu itibariyle Fortune 500 Araştırması'nda Türkiye'nin 63. büyük şirketi olarak yer almıştır. Şirket, ülke genelinde yaklaşık 8.000 çeşit üründen oluşan ürün portföyü ile Cash & Carry pazarında, müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilme kabiliyeti açısından Türkiye'nin en güçlü firmalarındandır. Hane halkı satın alma gücündeki hızlı artış ve tüketim trendindeki iyileşme ile ülke büyümesi birlikte değerlendirildiğinde, orta ve uzun vadede Cash & Carry sektörü ve şirket için önemli büyüme potansiyeli bulunmaktadır. Cash & Carry sektörünün tam ölçümü yapılamamakla birlikte, son yıllarda, hızlı tüketim ürünleri toplam pazar büyümesinin ve organize hızlı tüketim ürünleri pazar büyümesinin üzerinde büyüme kaydettiği tahmin edilmektedir.

Şirket gıda, alkolsüz içecek, tütün mamulleri, temizlik, kişisel bakım, kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde, Türkiye'de faaliyet gösteren çok uluslu ve uluslararası firmalarla birlikte, saygın ve ticari itibarı yüksek firmaların da markalı ve tüketici nezdinde bilinirliği yüksek ürünlerinin hızlı tüketim sektöründe, yaygın müşteri ağına toptan satışını yapmaktadır. Ulusal ve yerel markalı ürünlere ilaveten, Şirket kendi öz markalı (“Private Label”) ürünlerini de müşterilerine sunmaktadır. 2020 yılı sonunda öz markalı ürünlerin sigara dışı toplam satışlardaki payı yaklaşık %21'e ulaşmıştır.

Kuruluşundan 2006 yılına kadar iş ortaklığı mal tedarik sistemi altında faaliyetlerine devam eden Bizim Toptan, 2006 yılında iş modelini yeniden gözden geçirmiştir. Bunun sonucunda Şirket, mağazalarının iş ortaklığı mal tedarik sistemi ile işletilmesine son verilmiş, mağazaların tümü Şirket'in kendisi tarafından işletilmeye başlanmıştır. Şirket, 2007 yılında 20, 2008'de 11, 2009'da 7, 2010'da 12, 2011'de 15, 2012'de 13, 2013’te 15, 2014’te de 1; 2015’te 3; 2016’da 6; 2017’de 14 yeni mağaza açmıştır. 2018 yılında mağaza açılışına devam etmesine karşın, performansı iyi olmayan mağazalarını gözden geçirmiş, 2019 yılında mağaza ağına nette 1 yeni mağaza ekleyerek, Türkiye’nin 69 ilinde toplam 175 mağazaya ulaşmıştır. Bizim Toptan 2020 yılında da 3 yeni mağaza açmış, 2 mağazasının yerini değiştirmiş ve 4 mağazasını kapatmıştır. Böylece Türkiye’nin 70 ilinde 173 mağazaya ulaşmıştır. Şirket'in 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle toplam net satış alanı 175.600 m2'dir. Şirket'in 31 Aralık 2020 itibariyle 2,2 milyon aktif müşterisi bulunmaktadır. Şirket'in ana müşterileri toptancılar, tüccarlar, bakkallar (genelde 50 m2'den küçük kapalı alan), marketler (50 m2 - 400 m2 kapalı alan), süpermarketler (400 m2'den büyük kapalı alan), ihtisaslaşmış perakendeciler, HoReCa (Otel, restoran ve kafeler) ve kurumsal şirketlerden oluşmaktadır. Ayrıca şirket geleneksel kanal penetrasyonunu artırmak amacıyla 16 Temmuz 2014’te iş ortaklığı mal tedarik sistemi satın almıştır. Bu sistem dahilindeki marketler de Bizim Toptan’ın iş ortağı olarak ana müşterileri arasında yer almaktadır. 2020 yıl sonu itibarıyla iş ortaklığı mal tedarik sistemindeki market sayısı 1.209 olup, Bizim Toptan iş ortaklığı mal tedarik sistemi platformunu genişletmeyi sürdürmektedir.