Main Navigation Section Navigation Main Content

ÖDA- g2mEKSPER paylarının devralınması ve esas sözleşme tadili SPK onayı hk

23.11.2023

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.11.2023 tarih ve E-29833736-106.02.02-45644 sayılı mektubu ile, Yıldız Holding A.Ş.'nin sahip olduğu G2MEksper Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin sermayesinin %90'ına karşılık gelen 100.312.425,-TL nominal değerli payların, iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle Şirketimiz tarafından devralınmasına ilişkin olarak hazırlanan Duyuru Metni onaylanmıştır. Söz konusu işlem nedeniyle Şirketiniz çıkarılmış sermayesinin 200.000.000,-TL'lık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 60.000.000,-TL'ndan 80.476.074,-TL'na artırılması sebebiyle Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline de Kurulca uygun görüş verilmiştir.