Main Navigation Section Navigation Main Content

ÖDA - Esas Sözleşme Tadili

08.09.2023

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından;

 

 

 

  • 08.09.2023 tarihinde  alınan karar ile, Yıldız Holding A.Ş.'nin %90'ına sahip olduğu g2m EKSPER  Satış ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş.'nin paylarının iştirak yöntemiyle kısmi  bölünme suretiyle devralınması nedeniyle şirketimiz sermayesinin  20.476.074.- TL artırım ile 60.000.000- TL'den 80.476.074- TL'ye  artırılmasına,

     

  • ilgili mevzuat hükümleri  uyarınca, bölünme suretiyle devralmaya ilişkin olarak duyuru metninin  onaylanması ile bölünme suretiyle devralma neticesinde yapılacak ayni  sermaye artışı nedeniyle Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin  Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin tadili için SPK'ya başvurulmasına

     

  • esas sözleşme tadili için  T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli yasal iznin alınmasını takiben  esas sözleşme tadil metninin bölünme sözleşmesi ve bölünme raporunun  onaylanması için yapılacak Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin  onayına sunulmasına

     

  • ve ihraç belgesi onayı  için SPK'ya başvurulmasına karar verilmiştir