Main Navigation Section Navigation Main Content

Özel Durum Açıklaması - Kayıtlı Sermaye Tavanının artırılmasına ilişkin 2016 Genel Kurul Sonucunun Tescili

8.5.2017

Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili Genel Kurul Toplantımızda onaylanmış ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05 Mayıs 2017 tarihinde tescil edilmiştir.