Main Navigation Section Navigation Main Content

Özel Durum Açıklaması - Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Dağılımı ve Yönetim Kurulu Komiteleri Hk

2.5.2017

Şirketimiz 24.04.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl süre ile görev yapmak üzere Şirket Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş olup, bu husus aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformunda kamuya duyurulmuştur. 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz 02.05.2017 tarihinde aralarında yaptıkları görev taksiminde Yönetim Kurulu Başkanlığına Cengiz SOLAKOĞLU'nun; Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ'nin seçilmesine karar vermiştir. 

Yönetim Kurulumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ'i gereğince; 

*Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Cengiz SOLAKOĞLU'nun (Bağımsız Üye); Komite Üyeliğine Fatma Füsun AKKAL BOZOK'un (Bağımsız Üye);

*Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Cengiz SOLAKOĞLU'nun (Bağımsız Üye); Komite Üyeliklerine Mahmut Levent ÜNLÜ (Üye) ve Işıl BÜK'ün (Yatırımcı İlişkileri Müdürü);

*Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Fatma Füsun AKKAL BOZOK'un (Bağımsız Üye); Komite Üyeliğine Erman KALKANDELEN'in  (Üye) seçilmesine karar vermiştir.

Yönetim Kurulu yapılanması gereği, ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini yerine getirmesine de oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız. 

Saygılarımızla,

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/604327